TECHNIKA A TECHNOLOGIE PRO BRAMBORY

Společnost MEDIPO AGRAS H.B. spol. s r.o. Havlíčkův Brod se specializuje na zavádění nových odrůd, prodej sadbových a konzumních brambor, zpracování, poradenství a markenting v oblasti bramborářství. Od samého založení firmy v roce 1994 byly poskytované služby doplňovány a dále rozšiřovány o prodej a servis. Především o vybrané a osvědčené stroje a technologie pro pěstování brambor od světově rozšířeného výrobce STANDEN ENGINEERING Ltd. a jejich následnou posklizňovou manipulaci a zpracování, od výrobce s dlouholetou tradicí a zkušenostmi BIJLSMA HERCULES B.V.

Příprava půdy – Rýhování a separace půdy

Technologie pěstování brambor v odkameněných hrůbcích představuje způsob přípravy půdy pro brambory, kdy v první operaci se rýhovačem vytvoří hluboké řádky zeminy, které v následné operaci prosévá separátor, který z půdy odstraní větší kameny, hroudy a další příměsi.

Techniku pro tuto technologii firma MEDIPO AGRAS Havlíčkův Brod dodává od anglické firmy PEARSON, která představuje zakladatele a průkopníka v odkameňování půdy ve světě. Spojením s firmou STANDEN, taktéž anglickým specialistou na techniku pro pěstování brambor, vznikla společnost se silným potenciálem zkušeností, znalostí a technického zázemí pro produkci spolehlivé, efektivní, a v praxi ověřené techniky pro pěstování brambor.

Rýhování před separací půdy se provádí jednoduchým rýhovačem STANDEN BEDFORMER, vybaveným mechanicky nebo hydraulicky ovládanými (jištěnými) pracovními mechanismy, přičemž rýhovač může být na přání zákazníka vybaven aplikátorem průmyslových hnojiv. Pro zvlášť hrudovité podmínky a pro zvýšení výkonnosti následně použité techniky je možno pro přípravu půdy pro sázení použít rotační kypřič, potřebné šířky, v agregaci na dopravním prostředku vpředu či vzadu.

Traktor zezadu Traktor Bedformer BX - 4 body Bedformer BX - 4-body, folded Bedformer BX - 2-CONVEX bodies

 

Pro sepraci půdy nabízí firma MEDIPO AGRAS Havlíčkův Brod u nás osvědčený separátor MEGASTAR ActiFlow, nyní v inovovaném provedení GEN-2. Tento vysoce výkonný separátor je vybaven samostatným hvězdicovým separačním mechanismem. Nová konstrukce použitých hvězdic a jejich pohonu zajišťuje vysoce aktivní působení na zeminu, čímž je zaručena vysoká účinnost separace a "rozdrobení" půdy i v nepříznivých podmínkách. Separátor GEN-2 je svou konstrukcí malý a lehký, což je příznivé pro práci na malých a členitých pozemcích. Separátor GEN-2 je možno na přání vybavit přihnojovacím zařízením a další výbavou dle individuálních přání zákazníka. Zemědělci u separátorů GEN-2 zvláště oceňují jeho snadnou ovladatelnost s intuitivním ovládáním, vysokou spolehlivost, jednoduchou údržbu a nízké provozní náklady.

Standen-pearson megatar gen-2standen_částStanden_částIIStanden_částIIIStanden_částIVModrePATENTEDModreII

Novinkou pro separaci půdy od firmy MEDIPO AGRAS Havlíčkův Brod je kombinovaný separátor UNISTAR. Jeho hvězdicový separační mechanismus je dále rozšířen o prutový separační mechanismus. Oba separační mechanismy jsou společně koncipovány s cílem dosažení maximálnní efektivity separace při rozmanitých půdních podmínkách.

Unistar, stars over web - twice the separationUnistar, stars over web - twice the separationUnistar, stars over web - twice the separation

Výsadba brambor

Výsadba bramborPro šetrnou výsadbu brambor je v nabídce firmy MEDIPO AGRAS Havlíčkův Brod sazeč Structural, který je vybaven řemenovým sázecím mechanismem. Ten je především vhodný pro sázení předklíčených brambor, neboť svou šetrnou manipulací s naklíčenými hlízami omezuje jejich poškození. Dle přání zákazníka může být sazeč vybaven vlastním výklopníkem palet, pevnou plošinou nebo sklopným zásobníkem či aplikátorem ochranných přípravků a natáčením pojezdových kol a dalším.

 

Výsadba brambor Výsadba brambor Výsadba brambor

V nabídce firmy MEDIPO AGRAS Havlíčkův Brod jsou také sazeče STANDEN od firmy Standen Engineering Ltd. Sazeče jsou vybaveny dopravníkovým (lžičkovým) sázecím mechanismem, v 2 až 12-řádkovém provedení se zásobníkem s nosností 1,2 až 4 tuny. Všechny sazeče lze přizpůsobit dle individuálního přání zákazníka.

Standen sazečStoden sazečStoden sazeč

Odstranění natě

Pro odstranění natě firma Medipo Agras Havlíčkův Brod dodává rozbíječe natě STANDEN a BASELIER, ve dvou až šestiřádkovém provedení, s možností agregace vpředu či vzadu a výbavou (směr vynášení, typ nožů a jejich pohonu, atd.) dle přání zákazníka.

Odstranění natěOdstranění natěOdstranění natěOdstranění natě

Odstranění natěOdstranění natěOdstranění natě

Sklizeň

Pro sklizeň brambor, kořenové zeleniny a dalších plodin nabízí firma Medipo Agras Havlíčkův Brod u nás osvědčené a dále zdokonalované dvouřádkové sklízeče brambor Quality Master a Enterprise.

Dvouřádkový sklízeč STANDEN QM je konstrukčně jednoduchý, spolehlivý a energeticky nenáročný sklízecí stroj. Sklízeč STANDEN QM je ovládán plně elektrohydraulicky z místa obsluhy tažného prostředku. Vhodnou konstrukcí sklízeče, zohledňující ergonomické podmínky jeho obsluhy, je zajištěn přímý výhled na jeho jednotlivé mechanismy. Obsluha sklízeče tak má zajištěnou snadnou kontrolu nad jeho činností a může pohodlně reagovat na aktuální sklizňové podmínky. Sklízeč STANDEN je vybaven vysoce účinným hvězdicovým separačním mechanismem Galaxy a konečné dočištění sklízené produkce je možno případně realizovat na přebíracím dopravníku. Sklízeč STANDEN QM může být vybaven dalšími mechanismy dle individuálního přání zákazníka.

SklizeňSklizeňSklizeň

Dvouřádkový sklízeč Enterprise svou konstrukcí a provedením zajišťuje vysoký výkon i za méně příznivých sklizňových podmínek. Toho je dosaženo možností volby separačního mechanismu, a to Galaxy (hvězdice) nebo Proclean (válce), případně jejich kombinací a zvětšenými separačními plochami či volbou vhodného konstrukčního provedení pro dané sklizňové podmínky. Princip činnosti a provedení jeho jednotlivých částí jsou obdobné jako u sklízeče STANDEN QM. Sklízeč je navíc vybaven vlastní hydraulickou soustavou a velkokapacitním vynášecím dopravníkem. Individuální rozsah výbavy sklízeče STANDEN dle přání zákazníka je samozřejmostí.

EnterpriseEnterpriseEnterprise

Posklizňové zpracování

Pro posklizňové zpracování firma MEDIPO AGRAS Havlíčkův Brod zajišťuje dodávky jak celých technologií naskladnění a vyskladnění, tak i jednotlivých strojů a zařízení pro vybavení skladů a provozoven. Jedná se o technické vybavení od renomované, světově rozšířené, holandské firmy BIJLSMA HERCULES B.V.

Dodávky techniky zahrnují pevné či mobilní příjmové linky o výkonu 3 až 60 t/h s ložnou kapacitou 7 až 15 t, vybavené spirálovým, hvězdicovým nebo válečkovým separačním mechanismem, pásové dopravníky různé délky a šířky, naskladňovací (vrstviče) a vyskladňovací dopravníky různého provedení, plniče palet (vaků), pytlovací váhy, třídící linky, přebírací dopravníky, atd.

Není možno zde uvést vyčerpávající přehled nabídky techniky od firmy BIJLSMA HERCULES B.V., neboť vybavování provozů je individuální záležitostí, a proto společnost MEDIPO AGRAS Havlíčkův Brod pořádá i různé odborné semináře a vzdělávací zájezdy do zahraničí, kde naši zemědělci mohou své poznatky a poždavky konfrontovat se zkušenostmi tamních farmářů.

Posklizňové zpracování Posklizňové zpracování Posklizňové zpracování Posklizňové zpracování Posklizňové zpracování Posklizňové zpracování Posklizňové zpracování Posklizňové zpracování Posklizňové zpracování Posklizňové zpracování Posklizňové zpracování Posklizňové zpracování