Sadbové brambory

Pěstování sadby brambor má v České republice dlouhou tradici. Zdravá sadba je nutný základ pro úspěšné pěstování komodity brambor – konzumní brambory i pro brambory jako surovinu pro zpracování na výrobky (chips, pommes frites, škrob).

Zásady výroby zdravé sadby

 • Přírodní a klimatické podmínky

Optimální jsou oblasti s nízkými letními teplotami a vyššími srážkami v průběhu vegetace (duben-září), s vyšší relativní vlhkostí vzduchu. V České republice tomu odpovídá oblast Českomoravské Vysočiny, v Evropě to jsou přímořské oblasti v Holandsku, Německu i Francii.

 • Půdní podmínky

Vhodnost je daná oblastí pěstování. U nás jsou vhodné písčitohlinité půdy lehčího charakteru, v jiných oblastech v Evropě se nacházejí půdy písčité i rašelinového typu /přímořské/.

 • Výběr pozemku

Důležitá je bezplevelnost a stejnoměrnost pozemku, bez výrazných odlišností charakteru ornice.

 • Výživa

Výživa je založena na dostatku organické hmoty - humosní ornice je zárukou stejnoměrnosti vývoje porostu a vyrovnané výživy jednotlivých trsů, aby byl docílen homogenní stav porostu pro celkovou stejnoměrnost vývoje a tvorby hlíz. Nevhodné je jednostranné přehnojování porostů jak dusíkem, tak ostatními prvky výživy rostlin /N : P : K = 1 : 1,6 : 1,8 až 2,2/ = universální poměr živin pro výrobu sadby.

 • Ochrana před škodlivými činiteli

Přírodní ochranu zajišťuje vhodně zvolená oblast a pozemek. Chemická ochrana – proti přenašečům virových chorob /insekticidy/ houbovým chorobám /fungicidy/, půdním infekcím baktericidní přípravky pro moření hlíz před výsadbou.

 • Agrotechnické zásady výroby sadby

Agrotechnické zásady výroby sadby se řídí správnou zemědělskou praxí při pěstování i další úpravě sadby /sklizeň, skladování, třídění, expedice/.

 • Biologická příprava sadbových hlíz

Narašení či naklíčení , nebo oteplení sadbových hlíz na jaře před sázením.

 • Negativní výběry

Odstraňování odlišných trsů z uniformního porostu sadby během vegetace

 • Sklizeň

Nevhodné je sklízet sadby za mokra, nutné včas, před mrazy

 • Skladování

Teplota ve skladu je 2- 4°C, větrání - průběžné, vlhkost vzduchu 85-95%, bez přístupu světla, dodržuje se oddělení dle odrůd a stupňů množení.

 • Expedice

Třídění sadby dle velikosti /příčný průměr, dle tvaru hlíz - kulovité či oválné/, od 25mm do 65mm, nejlépe úzké rozpětí 10 – 20/max./mm. Hlízy suché, čisté, bez příměsi cizí odrůdy, odrůdově pravé.

 • Certifikace sadby

Sadba brambor podléhá úřední certifikaci dle systému EU – pro hodnocení virových chorob a ostatních škodlivých činitelů. Sadba je certifikována do stupňů certifikace /předstupně, I. II., elita, (Basic seed), certifikovaná sadba; pro pěstitelské plochy je běžně používán poslední stupeň certifikované sadby (stupeň A, stupeň B(ČR)), EU = Klasse SE, Klasse E, Klasse A/.

 • Schéma množení sadby

 1. Produkce meristémových kultur - mikrorostliny, minihlízky, výroba v laboratořích, síťovnících a sklenících.
 2. Produkce předstupňů - skleníkový a polní vedení množitelského materiálu = udržovací šlechtění jednotlivých odrůd, na specializovaných pracovištích, u majitelů odrůd.
 3. Množení sazby u zemědělských podniků - farem, v uzavřených sadbových oblastech /stupeň A, stupeň B/.