Něco z historie brambor...

 Běžnou součástí našeho jídelníčku jsou brambory. Bylo tomu tak vždy? Z historie se dovíme, že až do 17. století české země brambory neznaly. A jen o jedno století dříve se s nimi seznámily evropské státy, které tehdy ovládaly moře a expandovaly do zámoří.

 Pravlastí brambor je západní část Jižní Ameriky na vysoko položených náhorních rovinách And. Rozprostírá se od Kolumbie, přes Peru, Bolívii až do střední Chile.

 Největší zajímavostí pro současné pěstitele je zjištění, že podnebí původní pravlasti brambor je celkově shodné s chladnějším a vlhčím podnebím střední a severní Evropy a i druhem půdy jsou tyto oblasti velmi podobné. To jistě přispělo k přirozenému rozšiřování brambor v českých zemích. Nutriční složení hlíz pomohlo bramborám uplatnit se přirozeně i ve výživě lidí. Historické prameny často uvádějí, jaký význam měly brambory v dobách nedostatku, nouze a hladomorů.