Konzumní brambory

Společnost Medipo Agras H.B. dodává konzumní brambory celoročně.  Prodáváme brambory vypěstované v České republice, pro doplnění sortimentu nabízíme i  konzumní brambory  z dovozu. V České republice pěstujeme brambory v nejlepších půdních a klimatických podmínkách, které umožňují dosáhnout vysokou kvalitu a čerstvost našich produktů s ohledem na termín sklizně a dobu předpokládané spotřeby. Velmi rané brambory dodáváme z oblasti Polabí a Jižní Moravy, pozdní brambory většinou z Vysočiny. Naše společnost se zaměřuje na pěstování brambor na základě individuálních požadavků jednotlivých zákazníků, které se projevují např. při výběru odrůd a zvolené technologie pěstování a skladování vzhledem ke konkrétnímu pěstitelskému stanovišti. Naše výrobky podléhají přísné certifikaci a kontrole kvality, což nám umožnilo získat i některá ocenění nezávislými institucemi. Mezi naše největší úspěchy řadíme udělení značky KLASA, hlavní ceny  Exponát HORECA na mezinárodním veletrhu pro hotelnictví a gastronomii a především zařazení mezi REGIONÁLNÍ POTRAVINY Kraje Vysočina.