Naše společnost

Společnost MEDIPO AGRAS H.B., spol.s r.o. je česká rodinná firma založená s cílem působit v oboru zemědělství a potravinářství, se zaměřením na sadbové, konzumní a průmyslové brambory.

Byla založena dne 24. května 1994 v Havlíčkově Brodě.

Hlavní směry činnosti:

  1. výběr nových odrůd brambor,
  2. množení a prodej sadby brambor,
  3. zavádění komplexních technologií pro brambory – pěstování, sklizeň, posklizňovou úpravu, skladování,
  4. poradenství pro pěstitele a spotřebitele brambor,
  5. marketing konzumních a průmyslových brambor.

Výběr nových odrůd = vhodná odrůda na správné místo

Novým odrůdám věnujeme mimořádnou pozornost. Sledujeme vývoj odrůdové skladby v Evropě i ve světě. Výběr je zaměřen podle vhodnosti k využití produkce:

  • užitkový  směr: ODRŮDY KONZUMNÍ pro přímou spotřebu (ve slupce nebo loupané),
  • ODRŮDY PRO ZPRACOVÁNÍ na suché produkty, pommes frites, chips, škrob

Spolupráce s bramboráři

Při výběru odrůd spolupracujeme s pěstiteli, šlechtiteli, tuzemskými i zahraničními odbornými institucemi, zpracovateli, potravináři a spotřebitelskou veřejností.

Jsme exkluzivními zástupci současných nejvýznamnějších evropských odrůd brambor pěstovaných v České republice.

Spolupracujeme s nejvýznamnějšími specializovanými šlechtitelskými společnostmi pro brambory v Evropě: HZPC HOLLAND BV Joure v Holandsku, SOLANA GmbH§Co.KG Hamburg, SaKa Pflanzenzucht GmbH § Co.KG Hamburg v Německu, AGROLON Ltd. London v UK.

Sortiment odrůd

Sortiment odrůd brambor, který je nabízen společností MEDIPO AGRAS H.B. činí více než 100 odrůd a je dostatečně široký a komplexní jak z hlediska pěstování, tak z hlediska užití produkce brambor.

Kvalitní sadba = základ úspěchu

Kvalitě sadby věnujeme mimořádnou pozornost. Sadbu pěstujeme a nakupujeme v nejlepších sadbových oblastech a u nejlepších množitelů v České republice (uzavřené sadbové oblasti) i v nejlepších sadbových oblastech Evropy – v Holandsku, severním Německu, Skotsku, severní Francii .

Technologie pro budoucnost - záruka kvality produkce

Preferujeme stroje a technologie šetrné k hlízám brambor, nesnižují jejich kvalitu. Naše společnost MEDIPO AGRAS H.B. Havlíčkův Brod se v letech 1994-1996 podílela na zavedení nové technologie pěstování brambor v České republice – separaci půdy před sázením = pěstování brambor v odkameněné půdě. Zajišťujeme prodej techniky i náhradních dílů, včetně servisní služby. Sledujeme vývoj techniky pro závlahy, sklady a posklizňové zpracování brambor.

 Poradenství - komplexní informace

Individuální konzultace v rámci agronomické služby, výběru a nákupu brambor,

vydávání odborných článků a publikací,

pořádání "Polních dnů" k seznámení účastníků s odrůdami, technikou, technologií, legislativou, výsledky výzkumu a šlechtění,

organizování odrůdových a provozních pokusů, stáží a zájezdů do zahraničí.

Brambory pro všechny

  • Preferujeme specializaci v pěstování i užití brambor, jako zdravé potraviny – nejrozšířenější zeleniny v českém jídelníčku,
  • v pěstování a úpravě brambor uplatňujeme postupy správné pěstitelské praxe a zásady zdravotní nezávadnosti a trvalé kvality potravin.

MEDIPO AGRAS HAVLÍČKŮV BROD - VŠE  PRO BRAMBORY!