PRIAMOS

  • poloraná s velmi vysokou škrobnatostí
  • rychlá tvorba velkých hlíz
  • vysoký výnos
  • vhodná i pro ranější sklizně
  • rezistentní k háďátku bramborovému Ro1, Ro4
  • vysoce odolná plísni  v nati i na hlízách
  • velmi vysoký výnos škrobu z ha
+ vysoce efektivní pro zpracování na škrob