BURANA

  • polopozdní s velmi vysokou škrobnatostí
  • hlízy krátce oválné, vyšší počet pod trsem, se střední velikostí
  • vysoký výnos
  • rezistentní D1 a Ro1, Ro4
  • vysoce odolná Y-viru
  • vyšší odolnost plísni v nati a vysoká na hlízách
  • velmi vysoký výnos škrobu z ha
+ vysoce efektivní pro zpracování na škrob