Pozvánka na bramborářský seminář - Čelákovice u Prahy 2016

Pozvánka na naši propagační výstavu v rámci bramborářského semináře, který se bude konat dne 16. června 2016 v kulturním domě v Čelákovicích u Prahy, spojeného s exkurzí (prohlídka polních pokusů) na stanici ÚKZÚZ v Přerově n. Labem.

Na Vaši návštěvu se těší

Václav Beneš s kolektivem spolupracovníků společnosti MEDIPO AGRAS H.B., spol. s.r.o.