TOSCANA

+ VYSOKÝ VÝNOS s vysokým podílem tržních hlíz
+ STÁLOST BARVY DUŽNINY (vařené i loupané)
+ VHODNÁ PRO DLOUHODOBÉ SKLADOVÁNÍ – netrpí otlaky
TOSCANA