GRANOLA

+ vynikající skladovatelnost, velmi hluboká dormance

GRANOLA